مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

حمایت

برای شروع کسب و کار، مرکز نوآوری در کنار دانشجویان است.

فضای کاری اشتراکی و مربی گری

اگر دانشجویی هستید که به فضای کاری یا مربی گری نیاز دارید، با ما در ارتباط باشید!

تعامل با بخش خصوصی

شبکه سازی با هدف انتقال دانش و تجربه، فرصت آفرینی شغلی و هم افزایی

شبکه سازی با شرکت های نوآور و برتر کشور

اگر شما هم شرکتی نوآور هستید، با ما در ارتباط باشید!

رویداد

این مرکز میزبان رویدادهای کارآفرینی جهت انگیزش و آموزش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی است.

کارآفرینی و استارتاپی

اگر شما هم برگزارکننده رویدادی استارتاپی در کشور هستید با ما در ارتباط باشید!

آخرین اخبار و مقالات

رویدادهای پیش رو

لین کمپ شهید بهشتی

۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ساعت ۰۸:۰۰

رویدادهای مرکز نوآوری و کارآفرینی را از طریق سایت این مرکز دنبال کنید!

مشاهده رویدادهای مرکز