Loading Events
  • This event has passed.

لین کمپ رویداد برای شبکه سازی و انتقال دانش – تجربه میان موسسان استارتاپ ها و متخصصین برتر است. این رویداد به صورت گزینشی ثبت نام می نماید و تنها پس از کسب تایید تیم برگزاری امکان حضور در رویداد برای شما مقدور خواهد بود.

این رویداد توسط برگزارکنندگان خصوصی و با حمایت مرکز نوآوری و رشد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

برای مشاهده وب سایت انگلیسی رویداد به این نشانی مراجعه فرمایید.

خواهشمند است که به این نکته توجه فرمایید که برای ثبت نام در این رویداد بایستی موسس استارتاپ یا کسب و کار بالغ یا یکی از مدیران اصلی آن باشید. ثبت نام به صورت گزینشی خواهد بود و ظرفیت این رویداد جهت شبکه سازی مفید شرکت کنندگان تنها ۶۰ نفر در نظر گرفته شده است.