شتابدهنده جهش

با ثبت نام در دوره های پیش شتابدهی جهش و گذراندن دوره های تحصصی کسب و کار آماده حضور در دوره شتابدهی میشوید. برای حضور در دوره شتابدهی جهش، طی سه مرحله رقابتی از بین چهل تیم، ده تیم انتخاب شده و از مزایایی مثل فضای کار اشتراکی رایگان، ارتباط با افراد حرفه ای، فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری، مربی گری توسط صاحبان کسب و کار موفق از دانش تخصصی به روز استارتاپی بهره مند شده و مهم تر از همه حمایت اکوسیستم استارتاپی را خواهید داشت.

دوره اول این دوره در پاییز ۹۵ در دانشگاه شهید بهشتی برگزاری شد و دوره دوم در تابستان ۹۶ برگزار خواهد شد.

پورتفولیوی شتابدهنده جهش